[Lyric-Trans] 추격자 (The Chaser) - INFINITE (인피니트)

posted on 29 Dec 2012 04:18 by vallaku in K-Lyrics directory Entertainment
 
Song : 추격자 (The Chaser)
 
Artist : INFINITE (인피니트)
 
Album : 3rd Mini Album 'INFINITIZE'

 
 
 
 
 
 

 
 
 
미안해 마 독하게 날 버리고 떠나도 돼
มี-อัน-แฮ มา ทก-คา-เก นัล พอ-รี-โก ตอ-นา-โด ดแว
อย่าเสียใจไปเลย เธอจะเมินฉัน จะทิ้งฉันไปอย่างโหดร้ายก็ได้

니가 원한다면 그래 good bye
นี-กา วอน-ฮา-ดา-มยอน คือ-แร good bye
หากนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการ ก็ลาก่อน

허나 내 맘까지 접은건 아냐
ฮอ-นา แน มัม-กา-จี ชอ-บึล-กอน อา-นยา
แต่ไม่ได้หมายความฉันจะยอมแพ้ไปด้วย

내 사랑이 이겨
แน ซา-รัง-งี อี-กยอ
ความรักฉันต้องชนะแน่นอน아이야 먼저 가
อา-อี-ยา มอน-จอ คา
ล่วงหน้าไปก่อนเลย

어기야 디여라차 어기야디야 되찾을꺼야
ออ-กี-ยา ที-ยอ-รา-ชา ออ-กี-ยา-ดี-ยา ทเว-ชา-จึล-กอ-ยา
แล้วฉันจะตามเธอกลับมาเอง

잠시야 앞서도 널 따라 잡으리 난
ชัม-ชี-ยา อัพ-ซอ-โด นอล ตา-รา ชา-บือ-รี นัน
ถึงจะนำหน้าไปหน่อยแล้ว ฉันก็จะไล่ตามไป그녀를 지켜라 날 잊지 못하게
คือ-นยอ-รึล ชี-คยอ-รา นัล อิท-จี มท-ทา-เก

จะดูแลปกป้องเธอ เธอจะได้ไม่ลืมฉัน

내 님이 계신 곳 끝까지 가련다
แน นี-มี คเย-ชิน กท กึท-กา-จี คา-รยอน-ดา
จะไปให้ถึงปลายทาง ไปให้ถึงที่ที่เธออยู่잊어버려 이별의 말 앞에 멈춰가는 가슴 치고 무릎 꿇어본 나
อี-จอ-บอ-รยอ อี-บยอ-เร มัล อา-เพ มอม-ชวอ-กา-นึน คา-ซึม ชี-โก มู-รึพ กู-รอ-บน นา
ลืมไปเถอะ ฉันทรุดลง ทุบลงตรงที่หัวใจซึ่งหยุดเต้นไปต่อหน้าคำลาพวกนั้น

꺼져버려 썪은 장작 같은 슬픔에 타버린 날 끌어본다
คอ-จยอ-บอ-รยอ ซอก-กึน ชัง-จัก คา-ทึน ซึล-พือ-เม ทา-บอ-ริน นัล คือ-รอ-บน-ดา
ไปให้ไกล ลากร่างตัวเองที่ถูกแผดเผาด้วยความทุกข์ระทมดั่งไม้ฟืนผุพัง

식은 네 맘이 왜 아직 내 마음을 매일 설레이고 헤매게 하는지
ชี-กึน เน มา-มี แว อา-จิก แน มา-อือ-มึล แม-อิล ซัล-เร-อี-โก เฮ-แม-เก ฮา-นึน-จี
ทำไมหัวใจที่แสนเย็นชาของเธอถึงทำให้ใจของฉันเต้นระรัวและล่องลอยได้ทุกวัน

걸어본다 사랑에 날 굳게 만들지 또
คอ-รอ-บน-ดา ซา-รัง-เง นัล คุด-เก มัน-ดึล-จี โต
พยายามจะก้าวเดิน ทำตัวให้เข้มแข็งขึ้นด้วยความรักอีกครั้ง아이야 먼저 가
อา-อี-ยา มอน-จอ คา
ล่วงหน้าไปก่อนเลย

어기야 디여라차 어기야디야 되찾을꺼야
ออ-กี-ยา ที-ยอ-รา-ชา ออ-กี-ยา-ดี-ยา ทเว-ชา-จึล-กอ-ยา
แล้วฉันจะตามเธอกลับมาเอง

잠시야 아파도 결국엔 웃으리 난
ชัม-ชี-ยา อา-พา-โด คยอล-กุ-เกน อู-ซือ-รี นัน
ถึงจะต้องเจ็บอยู่บ้าง แต่่ที่สุดฉันก็จะยิ้มออกมาอีกครั้ง그녀를 지켜라 날 잊지 못하게
คือ-นยอ-รึล ชี-คยอ-รา นัล อิท-จี มท-ทา-เก
จะดูแลปกป้องเธอ เธอจะได้ไม่ลืมฉัน

내 님이 계신 곳 끝까지 가련다
แน นี-มี คเย-ชิน กท กึท-กา-จี คา-รยอน-ดา
จะไปให้ถึงปลายทาง ไปให้ถึงที่ที่เธออยู่거리를 좁혀라 내 손에 잡히게
คอ-รี-รึล ชบ-ฮยอ-รา แน โซ-เน ชับ-ฮี-เก
ใกล้เข้าไปแล้ว คว้าตัวเธอไว้ด้วยมือนี้ได้แน่

내 님을 찾아서 내 전불 걸련다
แน นี-มึล ชา-จา-ซอ แน ชอน-บุล คอล-รยอน-ดา
จะเดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนำเธอกลับมา그래 나 독한 맘으로 널 버리려 했어 애써 본능을 짓밟아 버리며
คือ-แร นา ทก-คัน มา-มือ-โร นอล พอ-รี-รยอน แฮท-ซอ แอ-ซอ พน-นึง-งึล ชิท-บัล-บา พอ-รี-มยอน
ใช่แล้ว พยายามจะทำใจแข็งเพื่อผลักไสเธอออกไป เหยียบย่ำปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้

흐려진 너에 대한 집착 또한 다 사랑이라 내뱉는 난
ฮือ-รยอ-จิน นอ-เอ แท-ฮัน ชับ-ชัก โต-ฮัน ดา ซา-รัง-งี-รา แน-แพท-นึน นัน

ความลุ่มหลงที่มีต่อเธอเริ่มเลือนหาย แต่ฉันก็ยังจะเรียกมันว่าความรักเหมือนอย่างเคย

또 도저히 널 놓지도 끊지도 못해 오늘도
โต โท-จอ-ฮี นอล โน-จี-โด กึน-จี-โด มท-แท โอ-นึล-โด
อีกครั้งที่วันนี้ไม่อาจปล่อยเธอไป ไม่อาจจากเธอไปไหน

뭔가에 홀린 듯 눈가에 맺힌 너를 쫓아
มวอน-กา-เอ ฮล-ลิน ดึท นุน-กา-เอ แมท-ฮิน นอ-รึล โจ-ชา
ราวกับถูกครอบงำ ฉันไล่ไขว่คว้าเธอคนที่ปรากฏเต็มอยู่ในดวงตา미안해 girl 절대 너란 끈을 놓진 않을래

มี-อัน-แฮ girl ชอล-แด นอ-รัน กือ-นึล โน-จิน อา-นึล-แล
ขอโทษนะ ฉันไม่มีวันปล่อยให้เธอจากไปไหน

내가 니 맘 돌릴꺼니 괜찮아
แน-กา นี มัม ทล-ลิล-กอ-นี แควน-ชา-นา
ไม่เป็นไรนะ เพราะฉันจะเปลี่ยนใจเธอเอง

가슴 쥐 뜯겨도 별거 아니야
คา-ซึม ชวี ตึด-กยอ-โด พยอล-กอ อา-นี-ยา
ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย ถึงแม้ว่าใจฉันจะต้องแตกเป็นเสี่ยง ๆ ก็ตาม그녀를 지켜라 날 잊지 못하게
คือ-นยอ-รึล ชี-คยอ-รา นัล อิท-จี มท-ทา-เก
จะดูแลปกป้องเธอ เธอจะได้ไม่ลืมฉัน

내 님이 계신 곳 끝까지 가련다
แน นี-มี คเย-ชิน กท กึท-กา-จี คา-รยอน-ดา
จะไปให้ถึงปลายทาง ไปให้ถึงที่ที่เธออยู่내 맘이 그렇지 하나만 알아서
แน มา-มี คือ-รอ-จี ฮา-นา-มัน อา-รา-ซอ
ใจฉันก็เป็นอย่างนี้เอง รู้เพียงแค่อย่างเดียว

꺾기고 아파도 널 사랑 하련다
กอก-กี-โก อา-พา-โด นอล ซา-รัง ฮา-รยอน-ดา
ถึงจะบิดเบี้ยว ถึงจะเจ็บปวด มันก็ยังจะรักเธออยู่미안해 마 독하게 날 버리고 떠나도 돼
มี-อัน-แฮ มา ทก-คา-เก นัล พอ-รี-โก ตอ-นา-โด ดแว
อย่าเสียใจไปเลย เธอจะเมินฉัน จะทิ้งฉันไปอย่างโหดร้ายก็ได้

니가 원한다면 그래 good bye
นี-กา วอน-ฮา-ดา-มยอน คือ-แร good bye
หากนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการ ก็ลาก่อน

허나 내 맘까지 접은건 아냐
ฮอ-นา แน มัม-กา-จี ชอ-บึล-กอน อา-นยา
แต่ไม่ได้หมายความฉันจะยอมแพ้ไปด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit
 
KOREAN Lyric : Daum Music
 
English trans : koreanwavetimes & pop!gasa
 
THAI lyric&THAI trans :ValLaKU@exteen

 
---------------------------------------------------------------------------
 
 
เพลงนี้นานแล้ว แต่อยากอัพจังเลยค่ะ

แวบมาปัดฝุ่นบล็อกร้างนิดหน่อยค่ะ ซิก ๆ ; A ;Comment

Comment:

Tweet

::ValLaKU:: View my profile

Recommend

Free counters!Users Online [ Stats ]